Masterclass objectwijs: Onderwijs vanuit perspectieven

Objectwijs biedt educatie op het gebied van multiperspectief denken en contextueel begrip, aansluitend op verschillende vakgebieden in het vo. De behoefte aan herziening, herwaardering en contextplaatsing bij gebeurtenissen uit het verleden blijkt groot. Black Lives Matter, gewenste aanpassingen in het straatbeeld en aandacht voor begrip- en naamsveranderingen laten zien hoe  nodig het is om gebeurtenissen uit het verleden opnieuw te onderzoeken.

 

Waar in een museum onderwerpen in een bredere context worden geplaatst, zijn geschiedenisboeken vaak vanuit een bepaald perspectief geschreven. Willen we andere normen en waarden aandacht geven in onze huidige maatschappij, dan zullen we met educatie moeten beginnen. Hier ligt de toekomst. Met de multiperspectiefbenadering van Objectwijs komt de leerling door genuanceerd onderzoek tot een rijke betekenisgeving van de wereld. Objectwijs introduceert onderwerpen met behulp van objecten uit de Leidse musea welke op een veilige manier uitdagen tot multiperspectief denken.

 

Opzet

De workshop bestaat uit drie delen:
1. Het belang van het aan de slag gaan met de multiperspectief-benadering in het onderwijs.
2. Wat houdt ‘Objectwijs; Multiperspectief onderwijs door objecten in de les’ in? Met het Objectwijs lesmateriaal aan de slag.
3. Met elkaar in gesprek over het inzetten van Objectwijs in jouw klas/school, in je eigen vakgebied of in samenwerking met je collega’s vanuit andere vakgebieden.

 

De bijeenkomst wordt begeleid door Miranda Verhaar. De bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober van 15.00 tot 18.00 uur in Leiden.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie