Masterclass objectwijs: Onderwijs vanuit perspectieven

Objectwijs biedt educatie op het gebied van multiperspectief denken en contextueel begrip, aansluitend op verschillende vakgebieden in het vo. De behoefte aan herziening, herwaardering en contextplaatsing bij gebeurtenissen uit het verleden blijkt groot. Black Lives Matter, gewenste aanpassingen in het straatbeeld en aandacht voor begrip- en naamsveranderingen laten zien hoe  nodig het is om gebeurtenissen uit het verleden opnieuw te onderzoeken.

 

Waar in een museum onderwerpen in een bredere context worden geplaatst, zijn geschiedenisboeken vaak vanuit een bepaald perspectief geschreven. Willen we andere normen en waarden aandacht geven in onze huidige maatschappij, dan zullen we met educatie moeten beginnen. Hier ligt de toekomst. Met de multiperspectiefbenadering van Objectwijs komt de leerling door genuanceerd onderzoek tot een rijke betekenisgeving van de wereld. Objectwijs introduceert onderwerpen met behulp van objecten uit de Leidse musea welke op een veilige manier uitdagen tot multiperspectief denken.

 

Opzet

De workshop bestaat uit drie delen:
1. Het belang van het aan de slag gaan met de multiperspectief-benadering in het onderwijs.
2. Wat houdt ‘Objectwijs; Multiperspectief onderwijs door objecten in de les’ in? Met het Objectwijs lesmateriaal aan de slag.
3. Met elkaar in gesprek over het inzetten van Objectwijs in jouw klas/school, in je eigen vakgebied of in samenwerking met je collega’s vanuit andere vakgebieden.

 

De bijeenkomst wordt begeleid door Miranda Verhaar. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 januari van 15.00 tot 18.00 uur in Leiden.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie