Masterclass door de DebatUnie: Debatteren in de les

Debatteren helpt leerlingen kritisch te denken, beter te luisteren en overtuigend te spreken. Omdat ze een standpunt krijgen toegewezen, los van hun eigen mening, gaan ze vanuit verschillende perspectieven naar onderwerpen kijken. Ze leren op een speelse en respectvolle manier van perspectief te verschillen. Debatteren is daarom – nu meer dan ooit – een belangrijke voorwaarde voor goed burgerschap.

Doel & resultaat

Doel van de Masterclass is om docenten in staat stellen zelf debatles te leren geven. Na deze workshop kan een docent starten met debatteren in de klas. Na afloop ontvangen ze de lesmaterialen die ze nodig hebben voor het geven van een debatles.

Tijd

Deze activiteit duurt van 16.00-19.00 uur, inclusief een maaltijd.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie