Lespakket Breinkennis voor mentoren: de hersenontwikkeling achter zelfbeeld, vriendschap en risicogedrag

Tijdens deze workshop geven we uitleg over het gebruik van het lespakket Backstage in je brein van het Brain & Development Onderzoekscentrum (Universiteit Leiden), onderdeel van Breinkennis Leiden. De lessen gaan over Zelfbeeld, Vriendschap en Risicogedrag, en de onderliggende hersenontwikkeling tijdens de adolescentie. De drie thema’s zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken en zijn bedoeld voor klas 1-2 (Vriendschap, Zelfbeeld) en klas 3-4 (Risicogedrag) op elk niveau. Ze omvatten elk 2 lesuren (van 50 minuten) en zijn erg geschikt om in te zetten tijdens bijvoorbeeld mentoruur. Aansluitend op de uitleg zal dr. Neeltje Blankenstein – onderzoekster op het programma van de Nationale Wetenschapsagenda NeuroLabNL – een korte presentatie met achtergrondinformatie over de inhoud van het lespakket over Risicogedrag geven.

 

Doel & resultaat

Na deze workshop kunnen docenten het lespakket zelfstandig in zetten in de klas.

 

Tijd

Deze nascholing vindt plaats tussen 16.00 en 17.45 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie