Een profielwerkstuk begeleiden

In deze workshop staat het begeleiden van een profielwerkstuk (PWS) centraal, door onder andere stil te staan bij het begeleiden van het afbakenen van een onderwerp, en de mate waarin je als docent stuurt in het begeleidingsproces. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen.

 

Doel & resultaat

Door deelname aan deze activiteit breng je elkaars successen en valkuilen in de PWS begeleiding in kaart. Daarnaast krijg je tips voor het begeleiden van het PWS, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mate van zelfstandigheid van de leerlingen.

 

Datum & tijd

Deze nascholing vindt plaats op donderdag 6 juni van 16.00 tot 19.30 uur, inclusief een maaltijd.

 

Aanmelden voor deze workshop is helaas niet meer mogelijk.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €450,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.