Een goede onderzoeksvraag maken voor het PWS

Voor het profielwerkstuk gaan jouw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Het opstellen van een goede onderzoeksvraag is hierin van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat. Tegelijkertijd wordt deze vaardigheid door veel leerlingen (en ook door docenten) soms als lastig ervaren. Hoe zorg je er als begeleider voor dat je het maken van een onderzoeksvraag goed kan begeleiden?

 

Doel & resultaat

De workshop is bestemd voor docenten die hun leerlingen willen begeleiden bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag voor het profielwerkstuk. We behandelen de eisen die aan een goede onderzoeksvraag gesteld worden en verdiepen ons in het begeleidingsproces door in te gaan op de volgende vragen:

Tijdens de workshop leer je hoe je leerlingen kan ondersteunen om zelf tot een goede onderzoeksvraag te komen.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 november van 16.00-19.00 op de Woudenstein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

(Deze cursus is geen vervolg op de bijeenkomst ‘Een profielwerkstuk begeleiden’ gegeven door Christel Verberg en Loes de Jong.)

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie