Doorlopen van onderzoeksfasen

Onderzoek doen bestaat uit zes verschillende fasen, bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag, het verzamelen van data en het rapporteren van de resultaten. Voor veel leerlingen zijn deze fasen niet vanzelfsprekend.

 

In deze workshop staat het ervaringsleren centraal. Aan de hand van concreet materiaal doorloop je als docent iedere onderzoeksfase, waardoor je ervaart welke uitdagingen in iedere fase bestaan en waar jouw leerlingen dus ook tegen aan lopen.

 

Doel & resultaat

Door zelf te ervaren welke uitdagingen in iedere onderzoeksfase bestaan helpen we je dit te vertalen naar jouw rol als begeleider bij onderzoeksopdrachten.

 

Datum & tijd

Maandag 3 juni van 16.00 tot 19.30 uur, inclusief een maaltijd.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €450,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie