GECANCELD: Docenten aan het roer in eigen professionalisering! Denk mee aan een nieuwe tool voor docentprofessionalisering

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Onder leiding van Myra Warmer gaan de deelnemers een tool voor docentprofessionalisering toetsen en evalueren. Bij de ontwikkeling van de tool is er uitgegaan van de opbrengsten van het BSL-project en het beroepsbeeld voor de leraar. Door zelf en met collega’s op school de tool uit te proberen en te evalueren komen we tot een aangescherpt ontwerp wat vervolgens gedigitaliseerd kan worden.

 

De PLG bestaat uit 3 bijeenkomst van 16.00 tot 18.00 uur op 30 maart, 22 april en 20 mei.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie