Debat & DNA: Nieuws en lesstof over DNA omzetten naar debatvorm in de klas

Inhoud 

DNA-onderwerpen horen officieel thuis bij biologie, maar actuele vraagstukken over DNA raken veel meer vakgebieden zoals filosofie en maatschappijleer. Debatvorm in het onderwijs wordt doorgaans vaker gebruikt bij Nederlands. Graag willen we de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden, waarbij we de diepgang van DNA-lesstof niet willen verliezen en de voordelen van debatvorm willen versterken.

De workshop zal bestaan uit een interactieve lezing over aanpassing van de mens, toelichting over het inzetten van debatvormen in de klas en we gaan ook actief aan de slag.

Er zullen bovendien materialen ter inzage liggen over DNA-onderwerpen, met name CRISPR-Cas en de kiembaandialoog. Dit zijn zowel verdiepingsmaterialen alsook praktische lesvoorbeelden van leerlingen. Na afloop zullen links naar diverse materialen worden gedeeld.

 

 

Doel & Resultaat 

Doel: DNA-lesstof uit het nieuws omzetten naar debatvorm in de klas

Regelmatig komen er onderwerpen in het nieuws die raken aan (DNA-) lesstof, maar hoe kun je de actualiteit direct verwerken in je dagelijkse onderwijs? Hoe lukt het om alle leerlingen mee te laten doen en tegelijkertijd inhoudelijke kennis over te brengen of te toetsen?

Resultaat:

 

Tijd & Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Leiden op dinsdag 17 maart van 16.00 tot 19.30 uur, inclusief een maaltijd.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie