Ontwerp jouw eigen onderzoeksopdrachten voor in de klas

Deze workshop bestaat uit twee delen waarbij enerzijds wordt stilgestaan bij de opvattingen over onderzoek doen van zowel docenten als leerlingen en de mate van zelfstandigheid bij het doen van onderzoek; Anderzijds gaan de deelnemers actief aan de slag met het op basis van eigen ingebracht lesmateriaal ontwikkelen van concrete onderzoeksopdrachten. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen en het feedback gegeven op elkaars ontwikkelde materiaal.

 

Doel & resultaat

Door deelname aan deze activiteit ontwikkel je op basis van jouw bestaande lesmateriaal direct toepasbare onderzoeksopdrachten voor jouw eigen onderwijs. Vervolgens krijg je peer feedback op deze opdrachten.

 

Data & tijd

Deze nascholing valt onder ons maatwerk aanbod. De cursus bestaat uit twee sessies van 3.5 uur en een maaltijd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan graag contact met ons op.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.