Het beoordelen van een profielwerkstuk (PWS)

In deze workshop staat het beoordelen van een profielwerkstuk (PWS) centraal, door onder andere stil te staan bij de kenmerken van een goed PWS, afwegingen rondom beoordelingscriteria en het werken met rubrics. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen.

 

Doel & resultaat

Door deelname aan deze activiteit breng je afwegingen in de PWS beoordeling in kaart en weet je hoe je de betrouwbaarheid en validiteit kan waarborgen en verbeteren. Indien je deze workshop met eigen collega’s doet is er ruimte voor onderlinge afstemming.

 

Data & tijd

Deze nascholing valt onder ons maatwerk aanbod. De cursus bestaat uit een sessie van 3.5 uur inclusief een maaltijd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan graag contact met ons op.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.