Een profielwerkstuk (PWS) begeleiden

In deze workshop staat het begeleiden van een profielwerkstuk (PWS) centraal, door onder andere stil te staan bij het begeleiden van het afbakenen van een onderwerp, en de mate waarin je als docent stuurt in het begeleidingsproces. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen.

 

Doel & resultaat

Door deelname aan deze activiteit breng je elkaars successen en valkuilen in de PWS begeleiding in kaart. Daarnaast krijg je tips voor het begeleiden van het PWS, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mate van zelfstandigheid van de leerlingen.

 

Datum & tijd

Deze nascholing valt onder ons maatwerk aanbod. De cursus bestaat uit één sessie van 3.5 uur inclusief een maaltijd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan graag contact met ons op.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.