Doorlopen van onderzoeksfasen

Onderzoek doen bestaat uit zes verschillende fasen, bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag, het verzamelen van data en het rapporteren van de resultaten. Voor veel leerlingen zijn deze fasen niet vanzelfsprekend. In deze workshop staat het ervaringsleren centraal. Aan de hand van concreet materiaal doorloop je als docent iedere onderzoeksfase, waardoor je ervaart welke uitdagingen in iedere fase bestaan en waar jouw leerlingen dus ook tegen aan lopen.

 

Doel & resultaat

Door zelf te ervaren welke uitdagingen in iedere onderzoeksfase bestaan helpen we je dit te vertalen naar jouw rol als begeleider bij onderzoeksopdrachten.

 

Data & tijd

Deze nascholing valt onder ons maatwerk aanbod. Bent u geïnteresseerd? Neem dan graag contact met ons op.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.