Cursus Technisch Ontwerpen

‘Leren door doen’ heeft in de natuurwetenschappelijke vakken een duidelijke betekenis. Veel natuurwetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld in de context van een ontwerp. Naast aandacht voor kennis is het van belang dat leerlingen ook technische vaardigheden ontwikkelen. Langs de weg van het ontwerpen kunnen leerlingen inzichten verwerven in de natuurwetenschappen. Zo is Technisch Ontwerpen ook in de examenprogramma’s van de β-vakken terecht gekomen.Ontwerpen moet je doen, maar dat is niet genoeg. Door een aaneenrijging van allerlei losse activiteiten kan dan een verbrokkeld beeld van de techniek ontstaan. In de cursus zal er dan ook naast beproefde lesactiviteiten aandacht zijn voor het ontwikkelen van een leerlijn.

 

Mogelijke onderwerpen voor in de cursus
• Hoe introduceer je de geheel eigen methodiek die bij technisch ontwerpen gebruikt wordt?
• Motiverende introductieopdrachten
• Het selecteren van ontwerpopdrachten passend bij de leerstof
• De functie van wedstrijden
• Programma van eisen voor de opzet van een lessenserie
• Lesmaterialen bekijken, ontwikkelen/ aanpassen voor eigen gebruik
• Leerlijnen en lessenserie(s)
• Praktische opdrachten ontwikkelen
• Begeleiden en beoordelen van praktische opdrachten
• Mogelijke PWS-onderwerpen binnen TO

 

Cursus
• De cursus bestaat doorgaans uit 4 bijeenkomsten van 2,5 á 3 uur.
• Doorgaans is de periode waarin de cursus plaatsvindt ongeveer een halfjaar.
• De cursus kan zowel in Delft / Leiden als op locatie gegeven worden.
• Een goed werkzame grootte van een cursusgroep is 6 á 10 personen (leraren en toa’s).
• Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naast actieve deelname tijdens de geplande bijeenkomsten ook tijd besteden aan met de cursus samenhangend werk.
• Uitgangspunt bij deze cursus is een groep deelnemers, die allen de mogelijkheid hebben een aantal lesuren technisch ontwerpen te plannen en uit te voeren in hun lessen tijdens de cursus.

 

Overleg/aanmelden via w.sonneveld@tudelft.nl