Werken aan toetsvragen schoolexamens voor docenten geschiedenis

In deze actieve workshop gaan docenten geschiedenis onder leiding van Saskia de Boer en Dennis Buma (beiden oud-docent geschiedenis en toetsdeskundige bij Stichting Cito) met elkaar aan de slag rondom het thema toetsvragen voor schoolexamens. Er wordt vanuit de theorie en de praktijk gewerkt aan het construeren van deze vragen.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze bijeenkomst leer je om vragen te construeren die meten wat je wilt meten. Daarnaast leer je hoe je een evenwichtige toets kunt samenstellen. Dit resulteert in schoolexamens die bruikbare en betrouwbare informatie geven over de vaardigheid van leerlingen.

 

Datum & Tijd

De bijeenkomst is door omstandigheden uitgesteld, zodra er een nieuwe datum bekend is laten we dit weten.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. 


Aanmelden en meer informatie