Waterbeheer, nu en in de toekomst: Een nascholingscursus over waterbeheer in Centraal Holland

Centraal Holland heeft een complex watersysteem, en er zijn veel uitdagingen rond waterveiligheid, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Door klimaatverandering en bodemdaling worden deze vraagstukken steeds urgenter. In deze nascholingscursus geven medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland inzicht in de werking van het watersysteem en de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de toekomst, waarbij er veel praktijkvoorbeelden worden getoond. Daarnaast zijn er ook didactische workshops, waarin we kijken naar nieuwe methodes om watergerelateerde thema’s binnen en buiten de klas te behandelen.

 

Programma

13.00 – 13.30Inloop met koffie en thee
13.30 – 13.45Opening door Caroline van de Wiel, algemeen directeur bij Rijnland
13:45 – 14.30Ronde 1, met keuze uit twee presentaties:

1A: “Droogte, verzilting en bodemdaling” (Dolf Kern, Rijnland)

1B: “Klimaatverandering, ijs en zeespiegelstijging” (Michiel Helsen, HR)

14.30- 15.15Ronde 2, met keuze uit twee presentaties/workshops:

2A: “Gevolgen van klimaatverandering voor waterbeheer” (Erwin de Groot, Rijnland)

2B: “Lesmodule – Water het schoolplein” (Tim Favier, UU)

15.15- 15.35Pauze
15.35- 16.20Ronde 3, met keuze uit twee presentaties/workshops:

3A: Waterpiekberging: casus de Nieuwe Driemanspolder” (Paul Hollander, Rijnland)

4B: “Virtual Reality expedities rond watervraagstukken” (Tim Favier, UU)

16.20-17.05Ronde 4, met keuze uit twee presentaties/workshops:

4A: “Maatregelen kiezen voor 2050 en 2100” (Timo van Tilburg, Rijnland)

4B: “Waterproefjes en waterveldwerk” (Tim Favier, UU)

17.05 -17:45Borrel

 

Datum, tijd, locatie en kosten
Datum: Woensdag 17 april 2019
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Kosten: Gratis (door een subsidie van de Unie van Waterschappen)

 

U kunt zich tot 15 april aanmelden via deze link.