Utopia: denken over grondrechten in heden en verleden

Wat is een burger? Wie is burger? Hoeveel ongelijkheid mag er bestaan binnen de samenleving en tussen samenlevingen? Hoe is die ongelijkheid ontstaan? Waarom heeft in een democratisch bestel de meerderheid het niet altijd voor het zeggen? En waarom is dat belangrijk? Gijsbert Oonk (Erasmusuniversiteit Rotterdam) laat zijn bachelorstudenten al jaren een grondwet ontwerpen voor hun eigen ‘Utopia’. Met prikkelende historische casussen en literatuur daagt hij hen uit de voor- en nadelen van hun eigen grondwet te verkennen en deze bij te stellen. Zo worden zij verleid om na te denken over grondrechten, in verleden en heden.

 

Deze aanpak is vooral geschikt voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer, filosofie in de bovenbouw havo/vwo.

 

Elke  bijeenkomst starten we met voorbeelden uit de lespraktijk (de eerste bijeenkomst met voorbeelden die afgelopen schooljaar door docenten zijn ontwikkeld), vervolgens legt Gijsbert Oonk nieuwe voorbeelden aan ons voor en verkennen we de bruikbaarheid daarvan in de eigen klas en sluiten we af met het uitwerken van een of meer ideeën. De eerstvolgende bijeenkomst bespreken we onze ervaringen daarmee in de klas, horen we nieuwe voorbeelden… etc.

 

Doel & resultaat

Wij gebruiken elkaars expertise om te werken aan concrete lessen of lessenseries. Naast concrete producten levert het ons kennis op en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen, de didactiek ervan en zo mogelijk ontwerpprincipes achter vakoverstijgend samenwerken.

 

– kennis (voor ons als docenten en onze leerlingen) over (de geschiedenis van ) grondrechten, staat, identiteit);

– vaardigheden in het ontwerpen van losse lessen en/of lessenserie hierover, zowel per vak als vakoverstijgend;

– concrete (al dan niet vakoverstijgende) lessen.

 

Data & tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 17 en 31 maart en 21 april van 17.00-19.00 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie