Scholingsbijeenkomst over ‘Communiceren met investeerders: trends en ontwikkelingen’

Tijdens deze scholingsbijeenkomst vertelt prof.dr. Maarten Pronk over de ontwikkelingen in de communicatie van financiële en niet-financiële informatie door bedrijven met investeerders. Hij gaat in op de volgende vragen: welke informatie is tegenwoordig relevant voor investeerders, hoe wordt deze informatie gecommuniceerd en welke verbeteringen in de communicatie zijn er nog nodig. Hierbij wordt een link gelegd met Integrated Reporting, True Value reporting, de rol van de overheid en de visie van organisaties als de beleggersvereniging VEB en de belangenbehartiger van institutionele beleggers Eumedion. Aan de hand van een case wordt besproken welke informatie relevant is. Ook wordt met verschillende voorbeelden geïllustreerd dat er veel is veranderd in de afgelopen jaren. Hoewel de focus is op de communicatie met investeerders, raakt dit onderwerp ook aan thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en het in geld uitdrukken van de maatschappelijke impact.

 

Over Maarten Pronk

Maarten Pronk is hoogleraar Financial Accounting aan de Erasmus School of Economics. Hij heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de communicatie met investeerders. Momenteel richt hij zich voornamelijk op onderwijs in het masterprogramma Accounting, Auditing & Control en in de post-master opleidingen tot accountant en controller. Maarten is tevens werkzaam bij EY. Daar is hij onder andere betrokken bij complexe verslaggevingsvraagstukken, het EY Handboek Jaarrekening en interne trainingen. Eerder werkte hij bij de afdeling Accounting & Valuation Advisory Services van PwC en aan de Universiteit van Tilburg. Hij is daardoor in staat om wetenschappelijke inzichten te combineren met ruime ervaring in het bedrijfsleven.

 

Meer informatie vind je op de website: https://www.eur.nl/en/ese/events/how-communicate-investors-trends-and-developments-2019-11-28


Aanmelden en meer informatie