Scholingsbijeenkomst: Herziening vwo-economieprogramma

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Erasmus School of Economics een scholingsbijeenkomst over de herziening van het vwo-economieprogramma. Prof.dr. Bas Jacobs zal ingaan op de nieuwe eindtermen binnen het vwo-economieprogramma. Onder zijn voorzitterschap heeft een commissie de eindtermen over macro-economie voor het centraal examen economie vwo herzien. Vwo-leerlingen zullen in 2023 examen gaan doen op basis van de herziene eindtermen voor het centraal examen.

 

Macro-economie

Het is een veel besproken onderwerp: macro-economie in het eindexamenprogramma. Afgelopen jaren kwam hierop veel kritiek vanuit het onderwijsveld. Centraal in de herziening staat daarom de macro-economische analyse. Hiervoor wordt model ontwikkeld dat aansluit bij de moderne macro-economie: de IS-curve beschrijft de vraag in de economie, het monetaire beleid volgt een Taylor-regel voor de rente en het geaggregeerde aanbod bepaalt de inflatie. Vwo-leerlingen krijgen daarmee een analyse-instrument, waarmee ze belangrijke conjuncturele verschijnselen leren begrijpen. Daarnaast kunnen ze inzicht krijgen in de rol van het monetaire beleid en de begrotingspolitiek.

 

De commissie stelt daarnaast onder andere voor om monetaire economie een duidelijker plek te geven in het centraal examen. Daarbij wordt het trilemma van de monetaire politiek in een open economie besproken. Ook wordt nader ingegaan op het toezicht van banken, in het bijzonder het voorkomen van bankruns en het depositogarantiestelsel.

 

Eindtermen

Ook de eindtermen zijn door de commissie onder handen genomen. De eindtermen bevatten nu bijvoorbeeld een expliciete uitleg hoe de rente, de wisselkoers, het saldo op de lopende rekening en kapitaalstromen met elkaar samenhangen. Daarnaast krijgt de Economische en Monetaire Unie een plaats, in samenhang met de theorie van optimale valutagebieden. Verder heeft de commissie de welvaart economische begrippen aangescherpt.

 

Meer informatie

Het herziene programma en de toelichting kan worden gedownload via:

https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2023/vwo?topparent=vg41h1h4i9qe

 

Over Bas Jacobs

Bas Jacobs is Sijbren Cnossen hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jacobs is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van de algemene economie openbare financiën. In zijn academisch onderzoek bestudeert Jacobs openbare financiën, macro-economie, welvaartseconomie, onderwijseconomie en arbeidseconomie.

In recent onderzoek bestudeert hij de politieke economie van de inkomstenbelasting, indirecte herverdelingsmechanismen zoals minimumloon en vakbonden, de gevolgen van technologische ontwikkeling voor optimale herverdeling en optimaal macro-economisch stabilisatiebeleid.

 

Programma donderdag 13 februari 2020

 

14:30 uurOntvangst met koffie en thee

Begane grond, Theil Building

Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

15:00 uurScholingsbijeenkomst over ‘Herziening vwo-economieprogramma’

Uitleg door Bas Jacobs over de herziening

Afsluiting met een Q&A

Locatie: Theil CB-1

16:15 uurBorrel

Restaurant Siena

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van Erasmus School of Economics

 

 


Aanmelden en meer informatie