PTA geschiedenis bij de nieuwe syllabus

De havo- en vwo-leerlingen die in september naar de bovenbouw gaan, krijgen te maken met een nieuwe syllabus voor het centraal examen. De nieuwe inhoud en context zijn voor havo en vwo grotendeels verschillend. In deze workshop wordt de achtergrond van de nieuwe syllabus toegelicht en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met de oude verkend. Vervolgens verkennen we met elkaar hoe een bijbehorend PTA kan worden ontworpen en gaat u aan de slag met een opzet voor uw eigen sectie en school.

 

Doel & resultaat

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 16.00 tot 18.00 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie