Lezing mens & economie: een breder mensbeeld in economie en leiderschap

In dit webinar vertelt hoogleraar Lans Bovenberg over de omslag die je maakt als je bij het vak economie gaat zien dat begrippen als markt, geld en eigenbelang pas betekenis krijgen in de context van samenwerking, vertrouwen en wederkerigheid.

 

Het wonder van de economie is te danken aan de productiviteit en creativiteit van mensen en organisaties die verschillen en specialisaties weten te benutten voor synergie en innovatie. De sleutel hiervoor ligt in een breder mensbeeld zoals dat bijvoorbeeld door gedragseconomen is aangetoond. Professor Bovenberg gebruikt dit inzicht zowel voor het vernieuwen van het economie-onderwijs aan middelbare scholen als in het onderzoek naar de rol van waarden en leiderschap in het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen bedrijven.

 

Programma

Donderdag 15 april 2021
Online webinar
16:00 uur – 17:00 uur

U ontvangt de dag voor het webinar de Zoom-link.


Aanmelden en meer informatie