Hoorcolleges bedrijfseconomie

Met ingang van het leerjaar 2018-2019 is het vak M&O omgevormd tot het vak Bedrijfseconomie. Deze transformatie betekent nogal wat voor de leerstof waar docenten economie hun leerlingen in moeten meenemen. In het domein Financiële zelfredzaamheid komen bijvoorbeeld onderwerpen als trouwen, scheiden, schenken en erven aan de orde. Niet voor alle docenten zullen deze onderwerpen gesneden koek zijn. Daarom worden bij de start van het nieuwe schooljaar twee hoorcolleges van ieder 1,5 uur aangeboden die zullen ingaan op de hierboven genoemde thematiek.

 

In ieder geval worden besproken:

 

Bruikbare casussen (en soms vermakelijke voorbeelden) die de weerbarstigheid van de theorie aan de praktijk toetsen ontbreken natuurlijk niet. Uiteraard is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen.

 

Doel & resultaat

Docenten krijgen actuele kennis mee over de onderwerpen die verplichte kost zijn voor de leerlingen die het vak bedrijfseconomie volgen. Daardoor zal iedere docent in staat zijn om de nieuwe materie helder uiteen te zetten en vragen te kunnen beantwoorden. De op punten taaie stof wordt aangevuld met aansprekende kwesties die de leerlingen zeker zullen boeien.

 

Data & tijd

De hoorcolleges vinden plaats op dinsdag 1 oktober en maandag 4 november van 16.00-17.30 uur op de Woudestein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 


Kosten

Er zijn geen kosten verboden aan deelname aan deze bijeenkomsten.


Aanmelden en meer informatie