Formatief toetsen bij geschiedenis

Op verzoek van een aantal docenten uit het ONZ-netwerk start een korte PLG (professionele leergemeenschap) over een andere manier van toetsen van historisch denken en redeneren. Er zijn hier twee redenen voor. Ten eerste kunnen leerlingen eigenlijk vaak meer dan geëxamineerd wordt in het CE. De vraag komt dan ook naar voren hoe we deze extra kennis beter kunnen toetsen op school (zowel in onder –en bovenbouw)? Ten tweede blijkt dat formatief toetsen kan bijdragen aan het leren, aangezien formatieve toetsing als doel heeft het leerproces van leerlingen te verbeteren.

 

Tot nu toe was er echter nauwelijks aandacht voor het formatief toetsen van historisch denken en redeneren. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden door gebruik te maken van onze eigen kennis en ervaring, en halen we  inspiratie uit ontwikkelingen in de geschiedenisdidactiek in het binnen- en buitenland. We beginnen met drie bijeenkomsten, waarin we kennis delen en samen kennis ontwikkelen: praktisch en haalbaar. Bij voldoende belangstelling wordt deze PLG verlengd.

 

Doel & resultaat

– Meer kennis over formatief toetsen van historisch denken en redeneren (en de didactiek hiervan);

– Rubrics en/of andere instrumenten voor gebruik in de eigen lessen, ook door leerlingen.

– Ideeën voor werkvormen bespreken van andere issues waar we als (geschiedenis)docenten mee te maken hebben. Deze worden vooral besproken tijdens de maaltijd na afloop.

 

Data & tijd

Deze PLG vindt plaats in Leiden op

Maandag 28 oktober van 17.00 tot 19.00 uur

Maandag 25 november van 16.00 tot 18.00 uur

Maandag 13 januari van 16.00 tot 18.00 uur


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie