Focusgroep oriëntatiekennis geschiedenis

Na bijna 20 jaar is het hoog tijd voor een evaluatie en update van ‘de ‘tien tijdvakken’ en de kenmerkende aspecten. Dit kader van oriëntatiekennis is verouderd. Er wordt ook al nagedacht over een herziening van de canon in de commissie Kennedy en naar verwachting gaat de SLO aan de slag met het vertalen van de adviezen van curriculum.nu naar nieuwe kerndoelen.

 

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- & Maatschappijvakken organiseert daarom her en der in het land een aantal bijeenkomsten waarin docenten in gesprek gaan over hun ervaringen, wensen en ideeën over de oriëntatiekennis. Zo wordt input van docenten verzameld voor de herziening van de huidige tien tijdvakken. In de regio Zuid Holland wordt dit ondersteund door het ONZ ( Onderwijsnetwerk Zuid Holland).

 

Wij stellen uw ervaringen en meningen zeer op prijs. Daarom organiseren wij op maandag 2 maart van 16.00 tot 18.00 uur een focusgroep met geschiedenisdocenten uit de regio. De bijeenkomst vindt plaats in Leiden, precieze locatie volgt later. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en uw stem te laten horen!

 

Deelname is kosteloos. Er is plaats voor 20 docenten, maximaal twee per school. Bij overtekening wordt een tweede bijeenkomst overwogen in Rotterdam of Den Haag.

De bijeenkomst wordt begeleid door Elise Storck (ICLON) en Raymond de Kreek (Farelcollege Ridderkerk), beiden lid van de informele werkgroep herziening oriëntatiekennis van het Landelijk Expertisecentrum Mens- & Maatschappijvakken


Kosten

Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.


Aanmelden en meer informatie