De leidse paragraaf: het toepassen van lokale geschiedenis in de les

Hoe kan ik het abstracte verhaal in de onderbouwboeken dichterbij brengen? Op het VMBO lijkt deze uitdaging het grootst. Docenten Desiree van Venrooy (Visser ‘t Hooft, Kagerstraat) en Jo Jacobs (Da Vinci) ontwerpen lessen waarin zij hun leerlingen meer hopen te motiveren voor het vak geschiedenis door in elk hoofdstuk minimaal eenmaal het  ‘grote verhaal’ bij kenmerkende aspecten te koppelen aan concrete voorbeelden uit de Leidse geschiedenis om hen heen. Het schoolboek blijft belangrijk, maar in de les of op excursie in de stad wordt de stof toegankelijker door soepel Leidse voorbeelden in te voegen. Desiree en Jo  leggen hun voorbeelden en ontwerpervaringen graag aan u voor in een bijeenkomst.

 

Doel & resultaat

Jo en Désirée ontvangen graag uw feedback op hun al ver ontwikkelde lessen. In gesprek hierover leren we van elkaar over hoe we met prikkelende, actuele vragen en met voorbeelden uit de eigen Leidse omgeving onze lessen interessanter kunnen maken voor onze Vmbo-leerlingen. Als u nu al een of meer van deze lessen zelf wil uitproberen in de klas, stellen we uw feedback zeer op prijs. Volgend jaar worden de definitieve lessen verspreid onder Vmbo-docenten van Leidse scholen.

 

Tijd

Duurt van 16.00 tot 17.30 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

 


Aanmelden en meer informatie