Wisk4all keuzemenu

Wisk4all is een reeks speciaal voor (aankomende) docenten ontwikkelde colleges. De colleges worden gegeven door docenten statistiek, getaltheorie, geschiedenis van de wiskunde en meetkunde. De colleges zijn ook interessant voor niet-wiskundigen.

 

Doel & Resultaat

Deze inleidende colleges worden verspreid over het jaar gegeven door verschillende docenten en zijn bedoeld als kennismaking. Als de interesse gewekt is, dan is dat misschien aanleiding om het volledige college te volgen.

Op woensdag 19 februari 2020 zullen Bas Jansen en Misja Steinmetz een nascholing geven voor docenten wiskunde over de fundamenten van de wiskunde. Een aantal onderwerpen uit het Wisk4all vak Fundamenten wordt behandeld. Deelnemers die na de bijeenkomst enthousiast zijn geworden, kunnen er over nadenken om in september 2020 het gehele vak te gaan volgen in Utrecht (ongeveer 14 bijeenkomsten elke woensdagavond van 18:00 tot 20:45). De lerarenvakken van Wisk4all, waar Fundamenten er een van is, heeft als doel om meer eerstegraads docenten wiskunde te krijgen.

 

Datum & Tijd

Woensdag 19 februari 2020 – Bas Jansen – fundamenten van de wiskunde – Aanmelden

Woensdag 15 april 2020 – Derk Pik – Analyse – Aanmelden

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.