Werkvormkaarten formatief evalueren

Ontwerpen in Beeld is een opzet die is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het doel is om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken: ontwerpend leren, formatief evalueren. Uit de PLG hierover vorig schooljaar bleek behoefte om de werkvormkaarten heel praktisch om te schrijven met voorbeelden van ontwerponderwijs op het voortgezet onderwijs. Deze sessies gaan we hiermee aan de slag. Ervaring met formatief evalueren is voor de schrijfsessies niet nodig, ervaring met ontwerponderwijs op het vo wel.

 

Opzet

Bij ontwerponderwijs werken leerlingen, naast het opdoen van kennis, ook aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat zo’n doel inhoudt en kunnen ze elkaar niet goed feedback geven. Met de werkvormen en
praktische toepassingen van Ontwerpen in Beeld ga je hier gericht mee aan het werk.

In deze twee bijeenkomsten gaan we met elkaar de werkvormkaarten aanpassen voor ontwerponderwijs op het vo. Als voorbereiding neem je een eigen ontwerpcasus mee (meerdere mag ook) en lees je een aantal werkvormen uit de set door. Ontwerpen in Beeld is een praktische aanpak voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt
TU Delft en partners.

 

Datum & Tijd

Donderdag 29 oktober

Donderdag 12 november

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie