GECANCELD: Verjaardag van Einstein

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Op 20 maart organiseert Contact.Vwo het programma voor de viering van de verjaardag van Einstein op 20 maart 2020 in het Huygens Laboratorium van de Universiteit van Leiden. Einstein zou op zaterdag 21 maart 2020 voor de 141e keer hebben stilgestaan bij zijn geboortedag. Hij stierf in 1955 op 76-jarige leeftijd, maar zijn spectaculair nieuwe inzichten zullen een veel langer leven beschoren zijn. Daarom staan wij jaarlijks stil bij zijn werk. We willen dit doen met docenten Natuurkunde en een aantal van hun veelbelovende, talentvolle en/of meest geïnteresseerde leerlingen, bij voorkeur uit 5 en 6 vwo. Wij nodigen u uit naar het Huygens Laboratorium te komen voor een uitdagend programma bestaande uit twee lezingen, een verjaardagsfeestje, twee labbezoeken en nog twee lezingen. U vindt dit programma in de bijlage. Het programma kent een andere datum en een iets ander tijdschema dan in andere jaren: 21 maart is dit jaar op een zaterdag (geen goed idee voor de viering) en de eerste lezing is al om 13.30 (vanwege een colloquium in de middag waardoor de labbezoeken naar voren moesten worden geschoven). U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via hoorn@physics.leidenuniv.nl. Vermeldt u daarbij het aantal docenten en het aantal leerlingen? Details over reisroute en parkeermogelijkheid volgen op een later moment.

 

We zien uit naar uw komst. Bert van der Hoorn, mede namens Henk Buisman en Ingrid Versluijs, allen van Contact.Vwo

 

13.00 – 13.30  Inloop. Koffie en thee

 

13.30 – 13.55  Lezing dr. Guadalupe Cañas Herrera  met als titel: Einstein and the cosmic pizza nobody ordered:

Einstein’s Theory of General Relativity is always related to the study of the Universe by the general public. But, why is that? What are the so-called ‘Einstein’s equations’? How do the solutions look like? And why are they so crucial to understand the history of our universe? In this introductory talk, I will explain qualitative the expressions that show the time evolution of the universe and how they depend on the different ‘ingredients’ that compose it.

 

14.00 – 14.25  Lezing door Dr. Alessandra Silvestri met als titel: The Siren’s Song

Something is really puzzling us about our Universe: the space in between galaxies is not only expanding, but it has started to do so faster and faster! Gravitational waves may come to the rescue. They have been dubbed standard sirens and, with their enchanting songs, they promise to help us shed light on what is driving the accelerated expansion of our Universe!

 

14.30 – 15.00  Birthday Party

 

15.00 – 15.25  Labbezoek 1; een inkijkje in actueel wetenschappelijk onderzoek

15.30 – 15.55  Labbezoek 2; en nog zo’n inkijkje

 

De labonderzoeken:

 

16.00 – 16.30  Lezing Prof. dr. Henk Hoekstra met als titel: Een vertekend beeld van het Heelal

De algemene relativiteitstheorie beschrijft hoe de paden van lichtstralen worden afgebogen door de zwaartekracht. Het resultaat is dat we een vertekend beeld van het Heelal waarnemen. In zeldzame gevallen zien we zelfs meerdere afbeeldingen van hetzelfde object. Hoewel de afbuiging van licht al in 1919 werd aangetoond tijdens Eddington’s beroemde expeditie, is de studie van dit fenomeen pas in de laatste 30 jaar echt tot bloei gekomen. Leidse onderzoekers gebruiken de zwaartekrachtslenswerking om de verdeling van donkere materie in het Heelal in kaart te brengen.

 

16.30 – 17.00  Slotlezing door Prof. dr. Dirk van Delft met als titel: Albert Einstein en de mens achter E=mc2

Albert Einstein (1879-1955) kennen we vooral als de man van de relativiteitstheorie en gekromde ruimtetijd. Maar wat voor mens ging er schuil achter E=mc2? Wat waren zijn wortels? Hoe stond hij in het leven en in de maatschappij? De voordracht gaat over de Einstein van vlees en bloed, met bijzondere aandacht voor zijn Leidse avonturen.

 

17.00   Einde programma

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan hoorn@physics.leidenuniv.nl.