Tweeluik: onderzoeken en ontwerpen in vmbo

In deze bijeenkomst volg je bij het Technolab Leiden twee workshops van experts van Wetenschapsknooppunt Delft en Technolab Leiden over onderzoekend & ontwerpend leren, specifiek gericht op het vmbo. De workshops van dit tweeluik zijn:

 

Doe meer met de lasercutter en andere tools via iteratief ontwerpen   
Heeft uw school een technieklokaal? Wilt u meer doen met de tools in het lokaal in vrijere opdrachten? Merkt u dat uw leerlingen onvoldoende technische vaardigheden hebben om hun ontwerpideeën te kunnen uitwerken. In deze ontwikkelsessies werken we aan techniekopdrachten voor VO waarin leerlingen niet alleen technische vaardigheden opdoen, maar ook eigen ontwerpen als prototypes uitwerken. Ervaring met ontwerponderwijs op het vo is wenselijk.

 

Onderzoeken & Ontwerpen      
Inspiratie bijeenkomst Onderzoekend & Ontwerpend leren. Ontdek dat je het kan!

 

Doel & Resultaat

Na deze inspiratie bijeenkomst heb je: de kracht en magie van onderzoekend en ontwerpend leren ervaren, handvatten om deze didactiek in de praktijk te brengen en en eigen onderzoekend en ontwerpend leren les ontworpen. Je gaat naar huis met praktische ideeën, werkvormen en lesmateriaal. Er is ruimte voor uitwisselingen en invulling op basis van specifieke wensen van de deelnemers binnen het thema.

 

Datum & Tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 31 maart 2022 van 16.00 – 20.00 uur (inclusief maaltijd).


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie