Security bij informatica

Security is één van de keuzemodules voor BI het vak informatica. Security is een rijk onderwerp, waarvan de impact op de maatschappij steeds groter wordt. In twee bijeenkomsten verkennen we het onderwerp op basis van het lesmateriaal dat hiervoor is ontwikkeld.

 

Doel & Resultaat

Het doel van de bijeenkomst is dat je als docent informatica vertrouwd raakt met het keuzethema security en het bijbehorende lesmateriaal. Na de masterclass heb je daar een goed beeld van en weet je wat je moet doen om het lesmateriaal in de les te gebruiken.

 

Datum & Tijd

Woensdag 20 mei 2020

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie