Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties.

 

Opzet

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Leiden en Delft, van 16.00 tot 20.00 uur op de volgende data (het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks):

 

 

3 december: De rol die de geschiedenis gespeeld heeft bij ontwikkeling van wiskundige concepten

De geschiedenis van de wiskunde is een stimulerende omgeving om te zien hoe de mensheid geworsteld heeft met de ontwikkeling van wiskundige concepten. In de tweede bijeenkomst van het scholennetwerk bespreekt Roel van Asselt “evergreens” uit de geschiedenis van de wiskunde, die in de klas zijn na te vertellen, zoals de kwadratuur van de cirkel, de laatste stelling van Fermat, het “begrip” oneindig (groot, veel, klein), de verknoping van filosofie en wiskunde, de mysticus Pythagoras, de wiskundige Plato, de charlatan Cardano, de onvoorstelbare Euler etc.

 

Daarnaast komen korte vraagstukjes aan bod die zich ook lenen om in de klas te gebruiken.

 

Datum: 3 december van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


12 november: Vijf-Minuten-Wiskunde

Het doel van de wiskundelessen is voor veel docenten breder dan alleen maar goede examenresultaten halen. Maar … het tempo ligt hoog, het hoofdstuk moet af, de lessen zijn gevuld, enzovoorts

 

Om toch systematisch aandacht te besteden aan belangrijke zaken als ‘waar en door wie wordt bepaalde wiskunde gebruikt?’, ‘leerlingen vragen leren stellen en laten verwonderen’, ‘merkwaardige wiskunde’, ‘toegankelijke, maar toch nog steeds onopgeloste wiskundige problemen’ en ‘de geschiedenis van wiskunde’, maar ook ‘wiskundige denkactiviteiten’ en ‘herhaling van leerstof of routines inslijpen’ kan gebruik gemaakt worden van ‘5 minuten wiskunde’.

 

Jason Zijlstra vertelt iets over zijn onderzoek over en initiatieven met 5-minuten-wiskunde. Hierna gaan we naar aanleiding van eigen ervaringen een kader schetsen over het hoe en waarom van 5-minuten-wiskunde, waarna we zelf aan de slag gaan om concrete voorbeelden voor de les te ontwerpen.

 

Datum: 12 november van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 per bijeenkomst. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.