Rondleiding door Corpus met aansluitend lezing over Commerciële DNA testen

Op 25 april wordt jaarlijks de internationale DNA dag gevierd. Stichting LeveDNA! organiseert in samenwerking met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland allerlei DNA activiteiten in Corpus. Voor docenten biologie maar ook de andere bètavakken wordt een workshop aangeboden over Commerciële DNA testen inclusief DNA lezen in 3D.

 

Steeds vaker zie je reclames over DNA testen. Wat wordt er eigenlijk echt bepaald met die DNA testen, wat zijn de verschillen? Wie kunnen er bij die DNA data komen? Van wie zijn die data? Na afloop kun je kennis en praktische activiteiten direct zelf inzetten bij lessen bovenbouw HAVO/VWO.

 

Doel & Resultaat

Doel: actualiteit van commerciële DNA testen verwerken in biologielessen

 

Steeds vaker zie je reclames voor commerciële DNA testen over afkomst en gezondheid. Wat is daar de zin of onzin van? In de lezing wordt de klassieke kennis over DNA en overerving gekoppeld aan de recente ontwikkelingen in de samenleving. Wat wordt er eigenlijk echt bepaald met die DNA testen, wat zijn de verschillen? Wie kunnen er bij die DNA data komen?

 

Na afloop van de lezing kun je in lessen bovenbouw havo/vwo direct aanhaken op actuele ontwikkelingen, waarbij begrip over overerving direct gekoppeld kan worden aan DNA testen. Daarnaast zal er ook een korte activiteit over DNA lezen in 3D worden aangeboden die eveneens in de lessen kan worden toegepast.

 

Datum & Tijd

Deze workshop vindt plaats op donderdag 25 april van 15:15 tot 17:30 in CORPUS


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie