Practica bij scheikunde: argumenten, doelen en inhoud

Op verzoek en wegens succes bieden we de PLG Practica bij scheikunde opnieuw aan in een reeks van vier bijeenkomsten.

 

Het eerste doel van deze bijscholing is om als sectie bewust te worden van de keuzes die gemaakt zijn over de inhoud van de practica. Het tweede doel is om als sectie met argumenten tot een gesprek te komen te komen over een eventuele aanpassing van het programma. Deze argumenten zouden dan betrekking moeten hebben op de doelen en effectiviteit van het gegeven scheikunde-onderwijs. Binnen dit tweede doel is er ruime aandacht voor het wegen van de verschillende argumenten en het omgaan met dingen als drogredenen.

Dit wegen van de verschillende argumenten is belangrijk omdat de rol van het practicum nogal verschillend kan zijn. Het practicum kan een zelfstandige rol hebben en gericht zijn op handelingsvaardigheden, een rol hebben in een leerlijn gericht op onderzoeksvaardigheden is, in het heen-en-weer denken tussen modellen en de waarneembare wereld of juist een rol in het ontwikkelen van modellen. Een sectie heeft dus heel wat te kiezen.

Invulling en opbrengsten

Als deelnemer word je bewust van jouw eigen keuzes in jouw scheikunde onderwijs. Daarnaast wordt je meer bewust van de manier waarop er binnen de sectie gedacht wordt over practica. Dat geeft weer inzicht in waar argumenten vandaan komen binnen discussies in een sectie.

Argumenten moeten natuurlijk onderbouwd worden met vakkennis. Daarom komen inzichten uit de literatuur over de effectiviteit van practica, leerling denkbeelden en heen en weer denken ook aan bod.

De opbrengsten van vorig jaar waren,  een nieuwe visie op practicum in zijn geheel, een groot aantal nieuwe practicum  voorschriften, een meer doel gerichte inzet van bestaande practica en enkele open onderzoeksopdrachten.

 

Heb je vorig jaar al meegedaan aan de bijscholing? Dan is het goede optie om na de eerste bijeenkomst in te stromen, waarbij je zelf een (nieuw) thema kiest.

 

Data bijeenkomsten:

donderdag 20 oktober 15:00 – 18:00 uur (fysiek)

donderdag 12 januari 16:00 – 18:00 uur (hybride)

donderdag 9 maart 16:00 – 18:00 uur (hybride)

donderdag 20 april 16:00 – 18:00 uur (fysiek)

 

 


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie