PLG Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma

Aansluitend op de Masterclass reactiemechanismen vindt de startbijeenkomst van de PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikundeprogramma’ plaats. In deze PLG ontwikkelen de deelnemers thuis een opgave die tijdens de bijeenkomsten besproken wordt. Een simpele opzet, maar bijzonder leerzaam. Dit komt omdat bij het construeren van een opgave veel scheikunde didactiek samenkomt. Denk hierbij aan vakinhoud, denkstappen, de taal van schoolscheikunde en de voorkennis van leerlingen. Deze PLG loopt alweer vijf jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven in onze dropbox opgeleverd.

 

Doel & Resultaat

De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst van 30 minuten waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen worden verdeeld onder de deelnemers. Afhankelijk van de ervaring worden in de 4 tot 5 bijeenkomsten vervolgens per deelnemer 1 tot 3 opgaven
ontwikkeld.

 

Data & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 17 oktober (19:30 – 20:00) – de andere 4 à 5 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd (donderdagen 19:30 – 21:00).

 

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats in de openbare bibliotheek van Delft, https://www.dok.info/home.html op loopafstand van station en parkeergarage. De startbijeenkomst zal bij de TU Delft zijn.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie