Training demonstraties in de klas

Demonstraties en leerling-practica nemen een belangrijke plaats in het scheikunde-onderwijs. Toch kan het soms lastig zijn om dit type praktisch werk effectief te laten zijn. Een demonstratie is vaak eenrichting verkeer, waarbij de leerling vooral consumeert en niet actief is betrokken. Bij een leerlingpracticum zijn leerlingen vooral bezig met de uitvoering van het experiment. In beide gevallen komen leerlingen minder toe aan het leren van de concepten uit het experiment.

 

Daarnaast neemt het micro-macrodenken een belangrijke plaats in bij de scheikunde. Dit type redeneren wordt door leerlingen vaak als moeilijk ervaren. Bij demonstraties en leerlingpractica kan er expliciet een link gelegd worden tussen het macro- en het microniveau. Hierdoor kan het micro-macrodenken van de leerlingen verbeterd worden.

 

Doel & Resultaat

In vier of vijf bijeenkomsten herontwerpen we je eigen lessen waarin demonstraties (of leerling-experimenten) een belangrijke plaats innemen om ze effectiever te maken en het micro-macrodenken te vergroten.

 

We kijken eerst naar welke plek demonstraties en leerling-experimenten in je onderwijs innemen en welke doelen daaraan ten grondslag liggen. Vervolgens duiken we in de didactiek van demonstraties en micro-macrodenken. Daarna gaan we kijken of we de lessen kunnen herontwerpen en ze daardoor effectiever kunnen maken. Je krijgt hiervoor praktische handvatten aangereikt. Deze handvatten, waaronder POE (predict, observe en explain) en het deeltjesperspectief, vormen samen een toolbox voor het ontwerpen van demonstraties en leerlingpractica. Door deze training en de toolbox breid je je onderwijsrepertoire stap-voor-stap uit zodat je demonstraties en leerlingpractica beter kunt inzetten en het micro-macrodenken beter kunt onderwijzen.

 

Na de training heb je beschikking over de tools van de toolbox en hoe je daarmee kunt werken, een paar her-ontworpen lessen met demonstraties en/of leerlingpractica en lesideeën van collega’s. Ook heb je meer inzicht gekregen in de didactiek van micro-macrodenken en demonstraties. De duur van de bijeenkomsten is ongeveer twee uur en daarbuiten zit geen extra voorbereidingstijd. In de bijeenkomsten besteed je een groot deel van de tijd aan het herontwerpen van je lessen.

 

Deze training is geschikt voor zowel nieuwe als meer ervaren docenten. Deze training is onderdeel van mijn promotie-onderzoek: ‘Naar een toolbox voor docenten voor het onderwijzen en evalueren van het micro-macrodenken’.

 

Locatie & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 9 april 2020 om 16.00-18.00.

Daarna zullen nog 3 of 4 bijeenkomsten volgen. Deze andere bijeenkomsten worden ter plaatse met de deelnemers afgestemd.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie