PLG Ontwerpend leren, formatief evalueren

Ontwerpen in Beeld is een opzet die is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het doel is om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken: ontwerpend leren formatief evalueren. In deze PLG willen we de opzet doorontwikkelen voor gebruik in ontwerponderwijs op het vo.

 

Doel & resultaat

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar niet goed feedback geven. In de startbijeenkomst maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen van Ontwerpen in Beeld, een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. In de daarop volgende bijeenkomsten gaan we met elkaar de werkvormen aanpassen voor het vo en desgewenst nieuwe werkvormen specifiek voor het vo ontwikkelen.

 

Data & tijd

Dinsdag 1 oktober

Dinsdag 12 november

Dinsdag 17 december

Dinsdag 21 januari

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.