PLG ontwerp een bètaontwerples

In deze PLG ontwerp je in vier bijeenkomsten een ontwerpopdracht voor in je bètalessen. Ontwerpen is een bèta-authentieke handelingspraktijk die betekenisvol leren stimuleert; en ontwerpen staat natuurlijk in de exameneisen. Samen met de PLG-begeleider bestudeer je  voorbeeldontwerpopdrachten en achtergrondinformatie over effectief ontwerponderwijs. Deze input gebruik je om via de methodes ‘design thinking’ en ‘gamestorming’ lesideeën te bedenken en elke meeting verder uit te werken. We bekijken elkaars tussenproducten en je kunt input  vragen van vakdidactici, ervaren ontwerpdocenten en leerlingen. Je ontwikkelt tijdens de PLG zelf een ontwerples(senserie) of samen met andere PLG-docenten. In de PLG werken we dus als ontwerpers aan ontwerples materiaal.

 

Doel & Resultaat

Na de meetings heb je zelf een ontwerpopdracht ontwikkeld. Ook heb je geleerd hoe je meer van zulke ontwerplessen kunt ontwerpen, en krijg je het ontwerplesmateriaal dat de andere PLG-docenten hebben gemaakt. Deze PLG is geschikt voor docenten voor wie ontwerpen nieuw is en voor ervarenere docenten. Je kunt je ook  opgeven samen met collega’s van je sectie of school. Docenten die zich (willen) opgeven voor de PLG wordt aangeraden als voorbereiding naar de bijeenkomst ‘Drieluik – Ontwerpen in je bètavak’ te gaan (najaar 2019).

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op maandag 27 januari 2020 – de andere 3 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd.

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie