PLG Nieuwe Informatica

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. In september 2018 zijn we met een groep van 5 informatica-docenten gestart in een Professionele Leergemeenschap (PLG) Nieuwe Informatica. Omdat we het leuk en leerzaam vonden gaan we hier in het schooljaar 2019-2020 mee door. Er is nog ruimte voor enkele docenten. In de 8 bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020 zullen we allerlei onderdelen uit het eind examen bespreken. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld diverse lesmodules behandeld, enkele kern- en keuzethema verkend, veel ervaringen en praktische tips uitgewisseld. Waar nodig wordt expertise van buiten gezocht.

 

Doel & Resultaat

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. Zij krijgen concrete handvatten in de vorm van inhoudelijke verdieping, lesmateriaal, toetsmateriaal en lesideeën.

 

Datum & Tijd

Start op woensdag 18 september 2019 (1/8)

Donderdag 17 oktober 2019 (2/8)

Woensdag 20 november 2019 (3/8)

Donderdag 16 januari 2020 (4/8)

Woensdag 19 februari 2020 (5/8)

Donderdag 19 maart 2020 (6/8)

Woensdag 15 april 2020 (7/8)

Donderdag 14 mei 2020 (8/8)

 

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie