PLG Dynamica

Deze nieuwe PLG richt zich vooral op natuurkunde voor de havo bovenbouw. Als je naar de landelijke examenresultaten voor havo met betrekking tot dynamica (krachten, constructies, tweede wet van Newton) kijkt, zijn die veelal minder goed dan bij de andere onderwerpen.

 

Doel & Resultaat

Eerst gaan we het probleem in kaart brengen: waar ligt het aan dat deze resultaten tegenvallen? Vervolgens duiken we in de didactiek van het onderwerp door naast de schoolboeken ook de literatuur hierover te bestuderen.  Daarna gaan we aan de slag met het ontwikkelen en opzoeken van materialen die de opzet van dit onderwerp beter doen slagen. We zoeken vooral deelnemers die ervaring hebben met havo-examens en die het probleem herkennen.

 

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 september

Donderdag 15 oktober 2019 – 16:00 – 18:00

Maandag 25 november 2019 – 17:00 – 19:30 (met diner)

Maandag 16 december – 17:00 – 19:30 (met diner)

Donderdag 16 januari 16:00 – 19:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.