Physical Computing

Physical Computing is één van de keuze thema’s in het nieuwe examenprogramma, hiervoor is een nieuwe lesmodule ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst maakt u kennis met dit lesmateriaal, zodat u er vertrouwd mee raakt.
De lesmodule leert leerlingen hoe ze zelf een systeem kunnen ontwerpen en ontwikkelen waarbij sensoren en actuatoren een belangrijke rol spelen. Ze zien hoe dit soort systemen in het dagelijks leven een belangrijke functie hebben. Ze leren hoe ze zo’n systeem kunnen ontwerpen met behulp van toestandsdiagrammen en ze leren hoe ze op basis van dat ontwerp een systeem kunnen implementeren. Daarvoor werken de leerlingen met Micro:bit, Arduino of Lego Mindstorms. Tijdens deze tweedelige workshop ligt de nadruk op gebruik van de Micro:bit. Als u werkt met Arduino of Lego Mindstorms bent u ook van harte welkom!

Resultaat

Het doel van de bijeenkomst is dat u als docent informatica vertrouwd raakt met het keuze thema Physical Computing en het bijbehorende lesmateriaal. Na de workshops heeft u daar een goed beeld van en weet u wat u moet doen om het lesmateriaal in de les te gebruiken.

 

Inhoud en opzet

Het ontwikkelde lesmateriaal vormt de leidraad voor deze training. Een eerste versie hiervan is te vinden via deze link. Aan de hand hiervan leert u over toepassingen van Physical Computing, over sensoren en actuatoren. We gaan in op het maken van toestandsdiagrammen en het vertalen van toestandsdiagrammen naar een werkbaar programma. U krijgt ook handvatten voor toetsing.

 

Data

Eerste bijeenkomst: maandag 18 maart

Tweede bijeenkomst: datum volgt nog


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie