Wat moeten we met zouten?

Als de mogelijke overladenheid van de examenprogramma’s scheikunde ter sprake komt, hoor je vaak de suggestie om dat het hoofdstuk zouten maar wat minder uitgebreid te behandelen. Maar wat is minder uitgebreid? Is dat minder diepgang aanbieden en minder oefenen of juist onderdelen weglaten? Deze workshop stelt deze laatste vraag centraal. Want enerzijds staan verhoudingsformules, naamgeving, de ionbinding en structuren & eigenschappen van zouten gewoon in het examenprogramma. Daarbij komt ook nog dat de deeltjes voorstelling voor leerlingen conceptueel best wel moeilijk zijn waarbij alternatieve concepties een veel voorkomend probleem zijn. Met als berucht voorbeeld: NaCl (aq). Anderzijds zijn oplos- en neerslagreacties niet opgenomen in de syllabus. Dus weglaten zou moeten kunnen. Echter in hoeverre mist een leerling dan voorkennis bij zuur-base- en redoxreacties? Kortom er zijn keuzes te maken, maar wat zijn de gevolgen van eventuele keuzes?

 

 

Doel & Resultaat

 

De workshop begint met wat inzichten uit de literatuur. Daarna een plenaire discussie. Eventueel aan de hand van de keuzes die de verschillende lesmethodes hebben gemaakt. Hierbij is zijn de ervaringen en keuzes van de deelnemers van deze workshop natuurlijk erg interessant. De workshop sluit af met een korte introductie van een nieuwe versie van het hoofdstuk over zouten uit de module Zelfherstellend beton. Graag wil ik iedereen de opdracht meegeven dit hoofdstuk aan te passen aan eigen omstandigheden, inzichten en overtuigingen.

 

Deze sessie duurt van 16:00 tot 17:30 uur.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie