NVON: CE-correctietraining

Onderstaande activiteit wordt niet georganiseerd door Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, maar door een externe partij. Het kan dus voorkomen dat er extra kosten verbonden zijn aan deelname aan deze activiteit

 

Het corrigeren van eindexamens is één van de belangrijke taken van een docent van een examenklas. Bij de examenbesprekingen blijkt elk jaar weer dat het beoordelen van examens een lastige klus is. Met name kennis van de regels en het juist toepassen ervan wordt als ingewikkeld ervaren. Om die reden heeft de NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen hiervoor een cursus ontwikkeld. Deze zogenaamde CE-correctietraining is bestemd voor alle docenten, ook diegenen die reeds veel ervaring hebben met het corrigeren van eindexamens.

 

Doel van de cursus:

U wordt voorbereid op het goed nakijken van de eindexamens van uw kandidaten. Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van de tweede correctie bij de examens van een collega van een andere school.

 

Meer informatie & aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het NVON.


Aanmelden en meer informatie