Nlt-themabijeenkomst 3: Differentiatie en opstellen van PTA

Het vak nlt kenmerkt zich in interdisciplinaire samenwerking van leerlingen. Je leerlingen hebben verschillende profielen en verschillende profielvakken; een leerling met de vakken ak, bi, sk en wiskA werkt samen met bijvoorbeeld een leerling met sk, na, wiskB en wiskD. Hoe doe je recht aan zo’n gedifferentieerde groep? Hoe zorg je voor differentiatie binnen je module, maar ook over modules heen? Kunnen leerlingen zelf een keuze te maken in het schoolexamen? Op dergelijke vragen gaan we in tijdens deze uitwisselingsbijeenkomst.

 

Opzet

Je vormt je een beeld van de noodzaak tot differentiatie in de nlt-modules en PTA. Je wisselt onderling ervaringen uit over differentiatie. Je plaatst jullie PTA in het licht van je nlt-leerlingen.
Je vormt een visie op de manier waarop jullie school keuzes maakt die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Na de masterclass heb je met collega’s uitgewisseld hoe differentiatie  binnen nlt wordt gewaardeerd. Je vormt een eigen visie op het samenstellen van interdisciplinaire leerlinggroepen. Je houdt je eigen PTA tegen het licht van verschillen tussen leerlingen en je  vormt een standpunt op de manier waarop je leerlingen beoordeeld worden.

 

Datum & Tijd

woensdag 14 april 2021

16:00 – 19:30 (met diner)


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie