Nlt-themabijeenkomst 3: Differentiatie en opstellen van PTA

Het vak nlt kenmerkt zich in interdisciplinaire samenwerking van leerlingen. Je leerlingen hebben verschillende profielen en verschillende profielvakken; een leerling met de vakken ak, bi, sk en wiskA werkt samen met bijvoorbeeld een leerling met sk, na, wiskB en wiskD. Hoe doe je recht aan zo’n gedifferentieerde groep? Hoe zorg je voor differentiatie binnen je module, maar ook over modules heen? Kunnen leerlingen zelf een keuze te maken in het schoolexamen? Op dergelijke vragen gaan we in tijdens deze uitwisselingsbijeenkomst.

 

Opzet

Je vormt je een beeld van de noodzaak tot differentiatie in de nlt-modules en PTA. Je wisselt onderling ervaringen uit over differentiatie. Je plaatst jullie PTA in het licht van je nlt-leerlingen.
Je vormt een visie op de manier waarop jullie school keuzes maakt die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Na de masterclass heb je met collega’s uitgewisseld hoe differentiatie  binnen nlt wordt gewaardeerd. Je vormt een eigen visie op het samenstellen van interdisciplinaire leerlinggroepen. Je houdt je eigen PTA tegen het licht van verschillen tussen leerlingen en je  vormt een standpunt op de manier waarop je leerlingen beoordeeld worden.

 

Datum & Tijd

woensdag 14 april 2021

16:00 – 17:30


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie