Nlt-thema bijeenkomst 1: Modules

Zuid-Holland omvat het grootste aantal scholen dat nlt aanbiedt. Vandaar dat de wens om bijeen te komen en als collega’s de gangbare praktijk uit te wisselen een prachtige kans oplevert. Bij veel lesmodules van nlt loop je als docent tegen problemen op, waar je omheen moet werken. Ook het inspelen op actualiteit is op eigen initiatief. Bij de themabijeenkomsten staat het uitwisselen
van de manieren waarop ieder van ons een extra glans geeft aan het onderwijs nlt centraal. We organiseren kleine overleggroepjes per lesmodule nlt.

 

Opzet

 

Na de masterclass ben je in staat om de inhoud van de lessen te verrijken met initiatieven die andere collega’s hebben toegepast in en buiten de klas. Daarnaast krijg je een beeld van modules die wellicht ook interessant zijn om uit te proberen. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om als testschool van nieuw onderwijsmateriaal bij te dragen aan innovatie in het onderwijs.

 

Datum & Tijd

Woensdag 23 september 2020

16:00 – 19:30 (met diner)


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie