Nlt-themabijeenkomst 2: kwaliteit toetsing en PTA opstellen

Nlt leent zich uitstekend om met een gevarieerd samengestelde groep leerlingen in groepen aan de slag te gaan. Veel modules stellen in de docenthandleiding methoden voor om modules te beoordelen. Soms zijn er redenen om af te wijken van de gangbare wijze van toetsing en beoordeling. Reden hiervoor kunnen divers zijn, maar zijn vaak terug te voeren op de visie van het vak nlt en de schoolcultuur van het docententeam. We bespreken de keuzes die jullie (de nlt lid-scholen) maken om de leerlingen te beoordelen.

 

Opzet

Vereniging nlt presenteert de gangbare en minder gangbare manieren van toetsing. Docenten informeren en adviseren collega’s door uitwisseling van belangrijke en kansrijke manieren van toetsing van diverse modules. Nadenken over de vraag of de methode van toetsing past bij de module en bij de visie van het docententeam op het vak nlt. Na de masterclass ben je op de hoogte van
de gangbare en minder gangbare manieren waarop beoordeeld wordt bij nlt. We bespreken de gangbare manier waarop getoetst wordt op jouw school en daardoor krijg je een beeld van methodes om vaardigheden te toetsen die wellicht ook interessant zijn om uit te proberen. Tot slot wordt gekeken door de bril van een curriculumontwikkelaar om te bepalen wat past bij de visie op het vak nlt.

 

De bijeenkomst vindt plaats als een van de workshops tijdens het bètasymposium op 5 februari 2021.

 


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.