Nascholing Big Data en Domein C

In domein C, deel van het kernprogramma in het nieuwe examenprogramma (zie deze link), staat informatie centraal. Informatie kan klein zijn, b.v. uw autoverzekering kost 25 euro per maand, maar deze informatie kan misschien wel voortkomen uit een analyse van Big Data (zie deze video), b.v. alle kosten van alle schade aan voertuigen en personen van ongelukken uit de laatste 30 jaar gecorrigeerd op inflatie en de ontwikkelingen in de autotechniek. In deze nascholing bekijken we het materiaal dat voor dit domein is ontwikkeld. We gaan ook met een aantal werkvormen aan de slag om het gevoel te krijgen hoe u dit zou kunnen doceren.

Resultaat

Het doel van de bijeenkomst is dat u als docent informatica vertrouwd raakt met het kerndomein C en inzicht krijgt in beschikbaar materiaal. Na de training heeft u daar een goed beeld van om een keuze uit het lesmateriaal te kunnen maken.

Inhoud en opzet

De doelstellingen en de aanpak voor domein C zijn de leidraad voor de bijeenkomst. We bekijken verschillend materiaal en geven aan waar de verschillende sub domeinen (identificeren, representeren, standaardrepresentaties en gestructureerde data) in dit materiaal zijn terug te vinden. Ook is belangrijk uit te vinden wat we van leerlingen (kunnen) verwachten door delen van het materiaal te testen.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie