Masterclass van Sander Otte – Quantum Nanoscience

De masterclass zal bestaan uit twee delen: een lezing gegeven door Prof. Sander Otte (Quantum Nano) en daarna een labtour parallel aan een theorie-workshop.

 

Tijdens de lezing stipt Sander Otte een aantal onderwerpen aan uit het onderzoek binnen zijn afdeling. Hij sluit daarbij aan op VWO-stof: gebruik van de STM bij atoommanipulatie en ook de onzekerheidsrelatie, Schrödingers kat en hoe we dat experimenteel kunnen benaderen.

 

In de labtour maken de deelnemers kennis met een SQUID-practicum. Dit is een vrij eenvoudige opstelling die gebruik maakt van quantum effecten en die in principe door scholieren bediend kan worden.

 

Bij de theorie-workshop gaan we o.a. in op het afschatten van de quantummechanische golflengten van verschillende objecten.

 

Doel & Resultaat

Het idee van de masterclass is dat de vakgroep Quantum Nano met docenten in overleg wil om te kijken waar er raakvlakken zijn. Sander Otte vindt het heel belangrijk dat de docenten ook veel aan het woord komen. Er is dus volop ruimte voor vragen en discussie.

 

 


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie