MASTERCLASS SUSTAINABLE CITIES

In het voorjaar van 2021 is er een nascholingsmogelijkheid voor aardrijkskunde, biologie en nlt-docenten bij Inholland Delft. Het thema is ‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.

 

OPZET

Beide workshops gaan in op de theorie en de toepassing van deze onderwerpen in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en stedelijke groeninrichting en -beheer. Workshop 1 is een presentatie gecombineerd met interactieve werkvorm over duurzame en klimaatadaptieve stedelijk ontwikkeling. In workshop 2 ga je aan de slag met ecosysteemdiensten.

 

De masterclass vind online plaats op dinsdag 16 maart van 19:00 – 21:00


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie