MASTERCLASS SUSTAINABLE CITIES

In het voorjaar van 2021 is er een nascholingsmogelijkheid voor aardrijkskunde, biologie en nlt-docenten bij Inholland Delft. Het thema is ‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.

 

OPZET

Beide workshops gaan in op de theorie en de toepassing van deze onderwerpen in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en stedelijke groeninrichting en -beheer. Workshop 1 is een presentatie gecombineerd met interactieve werkvorm over duurzame en klimaatadaptieve stedelijk ontwikkeling. In workshop 2 ga je aan de slag met ecosysteemdiensten.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie