Masterclass robotica: Kans of bedreiging?

Tijdens deze lezing met interactieve elementen ga je aan de slag met vragen rond robotica. Wat is eigenlijk een robot? Er worden voorbeelden van moderne robot-toepassingen gegeven in de industrie, in de land- en tuinbouw, en in de zorg. Hoe zie je het verschil tussen een ronkend promotiefilmpje en een waardevolle toepassing in de praktijk? Nemen zulke nuttige robots straks alle banen over? En hoe ga je daarmee aan de slag in de klas?

 

Opzet

De presentatie gaat in brede zin in op robots en biedt een handreiking met een hoop links en filmpjes op het internet. De ontwikkelingen op dit vakgebied gaan snel, dus het is belangrijk dat je ook zelf op zoek gaat naar voorbeelden. Zo leer je ook duiden: wat is een leuke belofte, en wat is er nu al te koop? Hoe kun je het best meedoen aan een wedstrijd? Aan het eind van de lezing heb je concretere antwoorden op dit soort vragen.

 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 november. Meer informatie over tijd en precieze locatie volgt.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie