Masterclass robotica: Kans of bedreiging?

Tijdens deze online lezing met interactieve elementen ga je aan de slag met vragen rond robotica. Wat is eigenlijk een robot? Er worden voorbeelden van moderne robot-toepassingen gegeven in de industrie, in de land- en tuinbouw, en in de zorg. Hoe zie je het verschil tussen een ronkend promotiefilmpje en een waardevolle toepassing in de praktijk? Nemen zulke nuttige robots straks alle banen over? En hoe ga je daarmee aan de slag in de klas?

 

Opzet

De presentatie gaat in brede zin in op robots en biedt een handreiking met een hoop links en filmpjes op het internet. De ontwikkelingen op dit vakgebied gaan snel, dus het is belangrijk dat je ook zelf op zoek gaat naar voorbeelden. Zo leer je ook duiden: wat is een leuke belofte, en wat is er nu al te koop? Hoe kun je het best meedoen aan een wedstrijd? Aan het eind van de lezing heb je concretere antwoorden op dit soort vragen.

 

De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 10 februari van 15.30 tot 17.00 uur. De bijeenkomst wordt gegeven door Cock Heemskerk, lector robotica aan Hogeschool Inholland die met veel passie over zijn vak spreekt.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie