Masterclass Quantum Nanoscience

Deze masterclass bestaat uit een lezing, een labtour en een theorie-workshop. Tijdens de lezing stipt professor Sander Otte een aantal onderwerpen aan uit het onderzoek binnen zijn afdeling. Hij sluit daarbij aan op vwo-stof: zo gaat het over het gebruik van de STM bij atoommanipulatie, de onzekerheidsrelatie, Schrödingers kat en hoe we dat experimenteel kunnen benaderen. In de labtour maak je kennis met een SQUID-practicum. Dit is een vrij eenvoudige opstelling die gebruik maakt van quantumeffecten, die in principe door scholieren bediend kan worden. Verder ga je in de theorie-workshop in op het afschatten van de quantummechanische golflengten van verschillende objecten.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

 

Datum & Tijd

Dinsdag 17 september (gaat misschien verder als PLG)

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie