Masterclass Optica

De cursus Optica is bedoeld voor docenten en TOA’s om het repertoire aan practica voor zowel onder- als bovenbouw uit te breiden. Voor de onderbouw gaat het onder andere om kleuren, de werking van een glasvezelkabel, de regenboog, de telescoop, het oog. Voor de bovenbouw bestaat het pakket onder meer uit practica bij polarisatie, LEDs, buiging, lichtgolven en interferentie.

Doel & Resultaat

Tijdens de cursus worden de practica besproken en ontvang je het bijbehorende pakket met een groot aantal proeven (geschikt voor 10 groepjes van 2 á 3 leerlingen). Er is tijd voor overleg en uitwisseling van ervaringen.

 

Datum & Tijd

donderdag 5 maart 2020

16:30 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie